STRONA GŁÓWNAMiędzynarodowe Forum Uniwersologii jest kontynuacją dawnego Międzynarodowego Forum Uniwersalnego Kierowania.


Stowarzyszenie Polskiej Akademii Uniwersalnego Kierowania od lat zajmuje się badaniami przedsiębiorstw i organizacji przyszłości w aspekcie kreatywnych, społecznie odpowiedzialnych i samorządnych środowisk pracy i działalności ludzkiej oraz cyklicznie organizuje tematycznie związane z tym Fora Międzynarodowe.

Fora określają i realizują perspektywiczne cele dotyczące popularyzacji uniwersalnej, interdyscyplinarnej syntezy nauk i jej znaczenia dla nowych kierunków badań nad rozwojem przedsiębiorczości, biznesu i gospodarki, edukacji i psychologii, promocji zdrowia, filozofii i ogólnie życia. W ich ramach organizowane są warsztaty, konferencje naukowe, seminaria i wykłady.

Przedsięwzięcia te mają na celu wytyczenie kierunków rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, zwiększenie poziomu ich kultury organizacyjnej, a także umożliwienie integracji z interesariuszami zewnętrznymi.

Informacje o najbliższej edycji Międzynarodowego Forum Uniwersologii znajdują się w zakładce IMPREZY.Zapraszamy!