ORGANIZATORZYOrganizatorem Międzynarodowego Forum Uniwersologii jest

PAUNIK Polska Akademia Uniwerslanego Kierowania

przy współpracy z:

MIU Międzynarodowy Instytut Uniwersologii uniwersytetu "Lwowski Stawropigion"
Laskomex Przedsiębiorstwo