IMPREZYKomunikat


Szanowni Państwo!

Pełni troski o zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo zaproszonych uczestników i gości, w związku z zalecaną profilaktyką związana ze zwalczaniem epidemii koronawirusa, podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o odwołaniu planowanego na dni 12-14 marca 2020, XI Międzynarodowego Forum Uniwersologii.

Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy uczestników za wszystkie wynikłe z tego powodu niedogodności. W najbliższym czasie opublikujemy dodatkowe informacje na temat naszej działalności.


Zarząd Polskiej Akademii
Uniwersalnego Kierowania

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XI Międzynarodowym Forum Uniwersologii (kontynuacja dawnych Międzynarodowych Forów Uniwersalnego Kierowania) oraz w imprezach towarzyszących w dniach od 07 do 15 marca 2020 roku.


Celem forum jest określenie nowych kierunków rozwoju organizacji i przedsiębiorstw, podniesienie poziomu ich kultury organizacyjnej, a także wzmocnienie integracji pomiędzy uczestnikami forum zainteresowanymi badaniami i rozwojem systemów kierowania oraz interdyscyplinarną syntezą nauk.

Powstawanie innowacyjnych produktów i usług, podnoszenie znaczenia i jakości partnerstwa, dynamiczne zmiany na rynku pracy, przedefiniowanie dotychczasowych modeli biznesowych – to tylko niektóre z wyzwań, które wiążą się ze zmianą epoki. Podczas forum zastanowimy się nad czynnikami sukcesu w świecie przyszłości i kompetencjami, jakie winni posiadać liderzy przyszłości oraz jakim ma być produkt przyszłości.

W ramach XI Międzynarodowego Forum Uniwersologii zapraszamy do Centrum Integracyjno-Szkoleniowego (ul. Nowa 20, Łódź) na:

  • Festiwal Zdrowia: Iść, ciągle iść w stronę zdrowia! (czwartek – 12.03.2020)
  • Konferencję naukową: Uniwersalny system jakości kierowania życiem i działalnością (piątek – 13.03.2020)
  • Okrągły stół: Synergia w życiu człowieka i narodów (sobota – 14.03.2020)
oraz do Centrum Samorządu Terytorialnego „Slavvia” (Warszewice 47a) na:
  • Seminarium: Jak tworzyć swoją Przyszłość? (sobota-środa – 07-11.03.2020)

Głównym tematem obrad będzie Uniwersalny System Jakości Życia, opracowywany i wdrażany przez Polską Akademię Uniwersalnego Kierowania m.in. w przedsiębiorstwie Laskomex. Specjalnym gościem forum będzie profesor Witalij A. Polakow – autor interdyscyplinarnej syntezy nauk – uniwersologii oraz twórczy inspirator ewolucyjnych procesów przemian społecznych związanych z jej stosowaniem, prezes Międzynarodowej Naukowej Szkoły Uniwersologii, doktor honoris causa uniwersytetu "Lwowski Stavropigion" (działającego pod patronatem Międzynarodowego Centrum Wdrażania Programów UNESCO), honorowy członek Międzynarodowej Akademii Ekologii i Bezpieczeństwa Życia (współpracującej z Departamentem Informacji Publicznej ONZ).

Planowane jest także wydanie zbioru artykułów naukowych dotyczących tematyki forum.

Będziecie Państwo mieć też okazję uczestniczenia w wieczornych spotkaniach, powitaniu wiosny, zwiedzaniu zabytków miasta Łodzi i Warszawy, przewidywana jest ponadto wizyta w teatrze lub filharmonii (po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w programie).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, mając nadzieję, że będzie ono korzystne nie tylko dla nas wszystkich, naszych przedsiębiorstw i organizacji, ale również dla całego społeczeństwa oraz państwa.Zachęcamy do współpracy!


HISTORIA FORÓW


Zachęcamy do zapoznania się z tematyką poprzednich edycji forów: